HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY • HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV ÖNKORMÁNYZATA

IDŐSPIRÁL

Élményközpont Hódmezővásárhely

EFOP-3.3.6-17-2017-00013


A PROJEKT ALAPADATAI


A kedvezményezett neve:

Konzorciumvezető: Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány

Konzorciumi partner: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata

A projekt címe: IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.6-17-2017-00013

A szerződött támogatás összege: 295 942 414 Ft.-

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a Szent István Általános Iskola (Szent I. tér 3. sz.) pince részében közel 250 m2 területen, három helyiségben és nyitott térben, szabadtéri tanteremben tudományos élményközpontot kerül kialakításra.
Az IDŐSPIRÁL Tudományos Élményközpont mindennapi életünk csodáit magyarázza meg, mindenki számára közérthetően és élményszerűen.
A létesítmény új attrakció a régió kínálatában; minden korosztály számára izgalmas kalandot, életre szóló élményt ígér. A játék és a szórakozás ötvöződik a tanulással; a gyerekek és felnőttek különleges eszközökkel, tudományos érdekességekkel ismerkedhetnek meg, látványos kísérletek részesei lehetnek.
A három teremben a látogatók bepillanthatnak a fizika, kémia, orvosbiológia, hidrobiológia, botanika és robotika rejtelmeibe; tanulmányozhatják az égi jelenségeket – mindezt az Időutazás különleges világában. Városunk gazdag újkőkori és középkori leletekben, építményekben. Ez az időszak elevenedik meg a Virtuális Világ multimédiás eszközeivel. Részesei lehetnek a látogatók egy olyan újkőkori falu mindennapjainak, amelyben az ősi mesterségek kerülnek bemutatásra, mindezt ötvözve a modern kor anyagismeretével, a szakmák elsajátításához kapcsolódó élménypedagógiai elemekkel.

Az élményközpont alapvetően nem közoktatási intézmény. Speciális, köztes helyzetben van a tanulás és a szórakozás és a közszolgálat között. A tervezett interaktív elemek közvetlen célja a múzeumban felhalmozott anyagi- és szellemi javak élményszerű tolmácsolása a pedagógia és a játékosság eszközeivel. Közvetett célja a múlt tárgyi és szellemi örökségét megbecsülő, a társadalmi problémák iránt érzékeny, múzeumlátogató generáció nevelése.
A tárlat bejárási útja a kezdetektől fogva a látogatók életkori sajátosságaihoz illeszkedő didaktikai módszereket és a megszokottól eltérő tanulásszervezési formákat valósít meg. A foglalkozás monoton, egyhangú lenne a játék mindennemű lehetőségének kihasználása nélkül.
A gyerekek természetes kíváncsiságára épített írott segédanyag vezeti a látogatókat az interaktív tanórákon, előre megtervezett tematikával, kérdésekkel, játékos feladványokkal irányítja figyelmüket az átadni kívánt tudás elemeire. Célja, hogy a gyerekek a megoldás folyamán mélyebb ismereteket szerezzenek a kiállítás egyes részleteiről, amit esetlegesen egy iskolai tanórán való visszacsatolás alkalmával átismételhetnek.