Bázis logo

Body: 

A sport legyen a Tied!

 2016. 11. 15-én megrendezett „A sport legyen a Tied!” országos rendezvénysorozat egyik színhelye volt a Hódmezővásárhelyi  Szent István Általános Iskola. A programban négy sportegyesület mutatkozott be:

1. A HÓD-Fitness csapata az EB-n bemutatott és kimagasló eredményeket elért versenyanyagával kápráztatta el a gyerekeket.
Edzők: Rácz Ildikó és Mikós Melinda.

  

2. A HÓDIÁK SE részéről Héjja Antal vezetőedző bemutatóján az új, teremben is használható atlétikai eszközöket mutatott be tanulóinkkal.

3. A KOSÁRSULI felnőtt kosarasai tartottak bemutatót és vonták be iskolánk tanulóit is.

4. Akrobatikus kosárlabda bemutatóval zárult a nap, melyen a Fly Addiction Basketball Team ejtette ámulatba a közönséget. Ki is lehetett próbálni az alap mozgásanyagot, majd a közönséggel videofelvétel is készült. Itt látható: 

https://www.youtube.com/watch?v=hWUWoN0VkMk

 

 

Sportiskola

 

Intézményünk egyik fő specialitása a testnevelés emelt szintű, sportiskolai oktatása ”a” osztályainkban. A városi labdarúgó egyesület támogatásával labdarúgó osztályunk is indul felmenő rendszerben.(„b”)

 Ezek az osztályok városi beiskolázásúak, a tanulók felvételét alkalmassági vizsgálat előzi meg.

 Lehetőségük van szivacskézilabda és a kosárpalánta program révén ezekkel a labdajátékokkal is ismerkedni.

 1976-ban indult az első testnevelés tagozatos osztály, 2007 szeptemberétől intézményünkben a közoktatási, majd ennek folytatásaként 2013-tól a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv alapján nevelünk-oktatunk. A megújuló tartalmú és felépítésű kerettanterv mellett a differenciált foglalkozás biztosítja azt a lehetőséget a testnevelő tanároknak, hogy tanítványaikat eljuttassák azokhoz a sikerekhez, melyekkel hírnevet szereztek az iskolának a város falain belül és kívül. Intézményünk szakmai munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportiskolai támogatása is segíti, fejleszti.

 Iskolánkban 6 fő testnevelő (2 fő egyetemi végzettségű, 2 fő testnevelés szakos és 2 fő tanító-testnevelő) látja el a tantárgy oktatását. Két telephelyen működünk: alsó és felső tagozatos telephelyünkön egyaránt tornaterem, tornaszoba sportszertár és sportpálya áll a sportiskolai oktatás és a mindennapos testnevelés rendelkezésére. A Városi Stadion közelsége lehetőséget biztosít az atlétika és labdarúgás sportágak minőségi gyakorlásához.

 Az intézmény bekapcsolódik a sport- és az utánpótlás-nevelés területi, regionális és országos rendszerébe, együttműködik a partnerintézményeivel (közoktatási intézményekkel, sportegyesületekkel stb.), az érintett sportágak (szak) szövetségeivel.

 Nyelvoktatásunkat a választható angol és német nyelv is színesíti, mely „a” és „b” osztályainkban egyaránt választható kötelező idegen nyelvként.

 A természettudományos tárgyak népszerűsítése, az ökoszemlélet elterjesztése az Örökös Ökoiskola címet elnyerő iskolánk kiemelt feladata. A módszertani sokszínűség, a szemléletmód átvétele, az öko-s programokhoz, projektehez való kapcsolódás sportiskolásainkat is jellemzi.

 Az iskola egyéb foglalkozásai, a sportkörök, a tehetséggondozás tevékenységei, az egyéni fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, a halmozottan hátrányos helyzetű, BTMN-es, SNI-s tanulóinak fejlesztőpedagógiai ellátása, a felzárkóztatás olyan foglalkozási formákat jelentenek, ahol lehet versenyekre, vetélkedőkre, felkészülni a továbbtanulásra, alkotni, a tudáshiányt pótolni, gyakorolni, hasznosan eltölteni a szabadidőt az egészséges életmód jegyében.

 Sok időt és energiát fordítunk arra, hogy a versenyeken elérjék azokat az eredményeket tanulóink, amelyekre képesek, s kiemelkedő képességű tanulóinkat tehetséggondozó tevékenységünknek is köszönhetően, minél nagyobb sikerhez juttassuk. Intézményünk korosztályos válogatott  tanulóval is büszkélkedhet. Tanulmányaikat befejezett diákjaink közül többen válogatottak, sikeres sportolók.

 A Szent István Általános Iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont a testnevelés és a környezeti nevelés területen.

 Alapvető célunk az emberré nevelés, vagyis az „ép testben ép lélek” harmonikus személyiség kialakítása. Ez magában foglalja a testi, az értelmi, az érzelmi, az esztétikai és az erkölcsi nevelés egységét.

 Testnevelés 1-4. évfolyam sportiskolai osztályaiban új tantárgyakként bevezetésre kerültek a sportágválasztó és küzdelem és játék tantárgyak.

5-8. évfolyamban osztályonkénti tanítás folyik, új tantárgyak belépésével, mint: küzdelem és játék, tanulásmódszertan, sporterkölcstan.

 Fizikai felmérések:

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek a Fit-test mérés, mely Hódmezővásárhely város helyi kidolgozása a mindennapos testnevelés hatékonyságának mérésére, melyet évente kétszer végzünk. (ősszel és tavasszal)

 2015 januárjától az országban bevezetésre került a nemzeti egységes fizikai felmérő rendszer (NETFIT) a felső tagozatos diákok számára

 A köznevelési típusú sportiskola működésének és a sportoló fiatalok életmódjának speciális elemei

 Cél, hogy az élsportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint társaiké. Ugyanakkor az iskola vegye figyelembe és alkalmazkodjon a sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségéhez, segítse a fiatalokat a tudatos élsportolóvá válás folyamatában a megfelelő sport specifikus tudáselemek közvetítése révén.

 Beszámoló