Bázis logo

Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. július 16., kedd, Valter

idospiral_logo

megvalosult

bethlen

hatartalanul

Határtalanul

Megvalósult

a Magyar Kormány

támogatásával

Örökös ökoiskola

Energiatudatos iskola

 

 

 

 

Body: 

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben”című EFOP-3.3.7-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt.

A projektben részt vevő intézmények:

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola

Németh László Gimnázium, Általános Iskola


Kedvezményezett:Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Projekt címe:„MESTERFOGÁSOK”

Projekt azonosító száma:EFOP 3.3.7-17-2017-00022 

A támogatás összege:71 480 706 Ft

Támogatás intenzitása:100%

Projekt megvalósítás ideje:2018.01.01.- 2020.01.01.

A projekt célja: pályaorientáció, a munkaerő-piaci kompetenciák erősítése innovációs műhelyek keretében.

Hazánk jövőjét meghatározza az oktatás minősége. A legfontosabb cél, hogy a diákok általános műveltsége, tudásszintje megfeleljen a hazai és nemzetközi elvárásoknak, egyéni és közösségi érdekeket szolgálva használható, bővíthető tudással rendelkezzenek, a pályaválasztás, a szakma iránti érzékenyítés épüljön be a tartalmi rendszerbe. Ezért választotta a projektbe bevont mindhárom intézmény, hogy az interaktivitáson alapuló, felfedeztető módszereket alkalmazó műhelymunkán keresztül segítse a tanulók tudatos pályaorientációját. Jelen program horizontjában a pályaorientáció áll, melynek eredményeként megvalósul a tudásintegráció, az alap- és kulcskompetenciák, a munkaerő-piaci kompetenciák erősítése, és a vállalkozói készségfejlesztés. A szabadidőben zajló informális, nem formális tanulás kihasználására törekszik a program. A projektben a tevékenységek az élménypedagógiára épülnek, fejlesztjük pedagógiai eszköztárunkat, olyan informális és nem formális tanulási módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítására törekszünk az iskolán belül is, amelyek gazdagítják a tanulási lehetőségeket, ami mindenki számára elérhető. Célunk, hogy tudatosan készüljenek a tanulók felnőtt életükre, a feléjük áramló információtömegből kiszűrjék a számukra használható tudást, képesek legyenek döntések meghozatalára. Az esztétikai érzék fejlesztésén túl a játék, a munka, a tanulás komplex megjelenítése által történő ismeretgazdagítás, közös alkotások létrehozása, az együttes munka örömének megtapasztalása, a kreativitás fejlesztése és a tanulók sikerélményhez juttatása kiemelt feladata a programnak.

Összefoglaló megtekintéséhez kattints a következő linkre: