Bázis logo

Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. július 16., kedd, Valter

idospiral_logo

megvalosult

bethlen

hatartalanul

Határtalanul

Megvalósult

a Magyar Kormány

támogatásával

Örökös ökoiskola

Energiatudatos iskola

 

 

 

 

Body: 

 Pályázat menete


 

Hómezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szent István Általános Iskola
Adószám: 15359214-1-06
6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75.
Tel/Fax: 62/245-066
E-mail:
iskola@szentistvan.hodtav.hu

TÁMOP 3.1.4 pályázat

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021 számú pályázat"

A Szent István Általános Iskola egyik megvalósítója annak a nyertes pályázatnak, amely feladatául vállalja a 2009/2010-es tanévben - majd az ezt követően teljes lefedettséggel - a kompetencia alapú oktatás bevezetését és folyamatos fejlesztését .

A pályázati munkába való bekapcsolódásunkat a szakmai megújulás igénye motiválta, s azok a tapasztalatok, melyek a mérések és elemzések során a fejlesztés szükségességét indokolják.

A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei világítottak rá először arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20 százaléka súlyos olvasási és matematikai nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálat is megerősített.

Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve a hazai és helyi mérések eredményei is a szakterület korszerűsítését sürgették.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló pályázatok a 2007-2013 közötti időszakban a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozzák, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését tűzik ki feladatul.

Jelen pályázatunk az oktatott tartalmak, az alkalmazott módszerek, és a tanulásszervezési eljárások megújítására biztosít szakmai és pénzügyi forrást

25 millió forint összegben.

Fő célkitűzés a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, illetve az ehhez szükséges eszközrendszer bevezetése. A projekt az egész intézmény szakmai munkáját érinti, hiszen a közvetlenül bevont osztályok és pedagógusok mellett minden tanulócsoport és pedagógus részese a különböző programelemeknek, továbbképzéseknek, szakmai műhelymunkának.

A projekt megvalósításának kezdete 2009. május 5. és a befejezése 2010. augusztus 31.

A projekt szakmai vezetője Rostáné Baráth Edit

A Szent István Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévben közvetlenül a következő osztályok és pedagógusok vesznek részt a programban:

OSZTÁLY

KOMPETENCIATERÜLET

RÉSZTVEVŐ PEDAGÓGUSOK

1. a

Matematika

 

Csonkáné Détár Ágnes

1. b

Matematika

Dr. Farkasné Tóth Ilona

3. a

Szövegértés-szövegalkotás

Zatykó Gabriella

 

5. a

Matematika

Béleczki Gábor

 

7. a - 7. b

Szövegértés-szövegalkotás

(csoportbontásban)

Bagi Lászlóné

Szappanos Zoltán

Tóth Mária

7. a

Szociális kompetencia

Horváth Ádám

A pályázatban megvalósuló programok, programelemek:

 

 1. Továbbképzések a kulcskompetenciákat megvalósító pedagógusok részére (4X30 =120 óra)
 2. Továbbképzések a tantestület többi tagja számára
 3. Munkánkat szaktanácsadók, mentor-tanácsadók segítik
 4. A pedagógiai program átdolgozása az új tanulásszervezési eljárásokhoz, kompetencia alapú oktatáshoz illeszkedve
 5. Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok biztosítása, alkalmazása
 6. A kompetencia alapú oktatás megvalósulását támogató eszközök beszerzése, alkalmazása
 7. Jó gyakorlat átvétele más intézménybe történő látogatással
 8. Információs és kommunikációs technológia alkalmazása a tanórákon
 9. Tömbösített tanórák bevezetése, moduláris oktatás alkalmazása
 10. Témahét keretében Erdei iskolai program kidolgozása, megvalósítása
 11. Három hetet meghaladó projektmunka megszervezése és lebonyolítása az alsó tagozaton (Szőlő projekt)
 12. A nyilvánosság biztosítása

 

2009. decemberében megkezdődtek a pályázat során kötelezően megvalósítandó pedagógus továbbképzések, amelyek hozzájárulnak a kompetenciaalapú oktatást megvalósító kollegák, illetve a tantestület többi tagjának szakmai-módszertani megújulásához.

Az alábbi továbbképzések kerültek eddig megszervezésre:

Továbbképzés címe Részt vevő pedagógus A továbbképzés időpontja
Változásmenedzsment

(30 óra)

Ménesi Sándor igazgató

2009. december 14.,15.,16

(30 óra)

A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása-szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 5-8. évfolyamon

Bagi Lászlóné

Tóth Mária Szappanos Zoltán

2009. december 17.,18.,19

(30 óra)

Menedzsmentképzés: Új oktatásszervezés az intézményekben

Ménesi Sándor igazgató

2010. január 14.,15.,16

(30 óra)

A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása-matematika programcsomag az 5-8. évfolyam számára

Béleczki Gábor

2010. január 14.,15.,16

(30 óra)

Szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4 évfolyam számára

Zatykó Gabriella

2010. január 25.,26.,27

(30 óra)

Matematika programcsomag az 1-4 évfolyam számára Csonkáné Détár Ágnes

Dr. Farkasné Tóth Ilona

2010. január 25.,26.,27

(30 óra)

Hatékony együttnevelés

Angyal Mónika

Katona Imréné

Kis-Molnár Krisztina

Markó Andrea

Patkós József

Tóth Mária

Barnáné Suttai Ágnes

Jávor Krisztina

2010. február 5., 6., 7.

(30 óra)

Erőszakmentes kommunikáció tantestületi képzés 2010. április (30óra)
IKT képzés 8 fő 2010. május (30 óra)
  8 fő 2010. július (30 óra)

Márciusban a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelési tréningjére került sor 60 órában Béresné Kotymán Erzsébet és Béres Csaba részvételével.

 

A Mérés-értékelés 60 órás továbbképzésen április-május hónapban Béleczkiné Tatár Katalin vett részt.

A kompetencia alapú oktatás hatékony megvalósítását folymat-szaktanácsadó és mentor szaktanácsadók segítik. Helyszíni látogatásuk során megismerkedtek intézményünk sajátosságaival, a célcsoportokban tevékenykedő pedagógusokkal.

Mentorálási munkatervük alapján rendszeres kapcsolattartással és látogatásokkal állnak rendelkezésünkre az újfajta tanulásszervezési eljárások minél hatékonyabb megvalósítása érdekében.

Tanácsadás neve Óraszám Szaktanácsadó neve

Intézményi folyamat-szaktanácsadó

60

Molnár Katalin

Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadók:

·alsó tagozatos mentor szaktanácsadó 1-4. évfolyam (matematika, szövegértés-szövegalkotás)

·szövegértés-szövegalkotás 5-8. évfolyam

·matematika 5-8. évfolyam

·szociális- és életvitel 5-8. évfolyam

112Rózsa Vincéné


Vasné Dömötör Rozália

Sarusi Etelka

Balázsné Szabó Ibolya

IKT mentor-szaktanácsadó

60

Krizsóné Kővári Andrea

IPR mentor tanácsadó

60

Rózsa Vincéné

December 2-án nyílt tanítási órán tekinthettünk be az 1. a és 1. b osztályokba, ahol a pályázat keretében a matematika kompetencia területen újfajta programcsomag alkalmazásával folyik az oktatás.

Az órákra meghívtuk a Janikovszky Éva Óvoda óvónőit és a nagycsoportos óvodások szüleit is. Csonkáné Détár Ágnes (1. a) és Dr. Farkasné Tóth Ilona (1. b) tanító nénik vezetésével ízelítőt kaphattunk a tanulók szeptember óta folyó újszerű tanulásszervezési módszerekkel elsajátított tudásáról. Meggyőződhettünk arról, hogy a jó hangulatú, csoportos tevékenykedtetésen alapuló munkában a gyerekek játszi könnyedséggel, egymást segítve oldották meg a feladatokat. Az 1. b osztályban Angyal Mónika gyógypedagógus-fejlesztő pedagógus közreműködésével azt is megfigyelhették a látogatók, hogyan történik „duál” óra keretében a rászoruló tanulók megsegítése.

A Képgaléria TÁMOP-os órák elnevezésű könyvtárában az 1. b osztályban készült fényképeket láthatjuk.

 

Február 1-jétől 2 hónapon keresztül folyik a felső tagozatos szakrendszerű órák tantárgy-tömbösítésben való oktatása. A kéthetes ciklusok 2 hete a művészetek, az irodalom témakörére, míg másik 2 hete a természettudományok tudásanyagára, sokszínű világára fókuszál. A tömbösített órák új oktatásszervezési eljárása az egymást követő órák kapcsolódó anyagrészeinek átfogó, többirányú megközelítésével, feldolgozásával segíti a tananyag elsajátításának hatékonyságát. A 7. osztályos magyar és 5. osztályos matematika órákon készült képek is az előbb említett könyvtárban tekinthetők meg.

 

A 7. osztályosok március 25-én pályázati forrásból színházi előadást tekinthettek meg a szolnoki Szigligeti Színházban, ahol Szigligeti Ede: Liliomfi című darabját látták.

 

Június első hetében valósult meg a 7. évfolyamosok erdei iskolai programja.

 

A tantestület Bonyhádra látogatott, ahol az intézmény IKT-s Jó gyakorlatát tanulmányozta.

A programokon készült képek a képgalériában megtekinthetőek.

Külső továbbképzések nyilvántartása

Ssz.

Képzés megnevezése

Résztvevő neve

Képzés óraszáma

Időpontja,

helyszíne

Képző szervezet

Tanúsítvány száma, kelte

1.

Változás-menedzselés

a közoktatási intézmények-ben

Ménesi Sándor

30

2009. 12.

14-16.

Varga Tamás

Ált. Iskola

6800

Hmvhely,

Holló u. 36.

OKKER zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

VALTM-09-146

 

2009. 12. 16.

2.

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása-

szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 5-8. évfolyamon

1. Bagi Lászlóné

 

 

2. Tóth Mária

 

 

3. Szappanos Zoltán

 

30

2009. 12.

17-19.

 

Hmvhely,

Varga Tamás

Ált. Iskola

Holló u. 36.

 

OKKER zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

SZVG58-09-05

2009. 12. 19.

 

SZVG58-09-07

2009. 12. 19.

 

SZVG58-09-06

2009. 12. 19.

 

 

3.

Menedzsmentképzés: Új oktatásszervezés az intézményekben

Ménesi Sándor

30

2010. 01.

14-16.

Varga Tamás

Ált. Iskola

6800

Hmvhely,

Holló u. 36.

OKKER zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

EPOCH-10-92

Budapest 2010. 03. 22.

4.

A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása-matematika programcsomag az 5-8. évfolyam számára

 

Béleczki Gábor

30

2010. 01.

14-16.

Liszt Ferenc Ének-zenei Ált. Iskola

6800

Hmvhely,

Szent I. tér 2.

OKKER zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

MAT58-10-26

5.

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása-

matematika programcsomag az 1-4. évfolyamon

1. Csonkáné

Détár Ágnes

 

 

2. Dr. Farkasné Tóth

Ilona

 

30

2010. 01.

25-27.

OKKER zRT.

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

MAT14-10-16

Budapest,

2010. 01. 27.

 

MAT14-10-17

Budapest,

2010. 01. 27.

 

 

6.

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása-

szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon

 

Zatykó Gabriella

30

2010. 01.

25-27.

Varga Tamás

Ált. Iskola

6800

Hmvhely,

Holló u. 36.

 

OKKER zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

SZVG14-10-08

 

Budapest,

2010. 01. 27.

7.

Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai gyakorlatban

1. Angyal Mónika

2. Barnáné Suttai

Ágnes

3. Jávor Krisztina

4. Katona Imréné

5. Kis-Molnár

Krisztina

6. Markó Andrea

7. Patkós József

8. Tóth Mária

 

30

2010. 02.

05-07.

 

Szent István Ált. Iskola

6800 Hmvhely,

Szent I. u. 75.

CONSILIUM-TENDER

 

4024

Debrecen,

Klaipeda u. 10. II. 6.

 

42/2010C/51

42/2010C/57

 

42/2010C/58

42/2010C/52

42/2010C/55

 

42/2010C/56

42/2010C/54

42/2010C/53

Debrecen,

2010. 02. 18.

 

8.

Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése

1. Csonkáné

Détár Ágnes

 

 

2. Dr. Farkasné Tóth

Ilona

 

30

2010. 03.

08-10.

Varga Tamás

Ált. Iskola

6800

Hmvhely,

Holló u. 36.

 

OKKER

zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

ISIOVI-10-66

Budapest,

2010. 03. 10.

 

ISIOVI-10-67

Budapest,

2010. 03. 10.

9.

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésé-nek gyakorlati feladatai

1. Béresné Kotymán

Erzsébet

 

 

2. Béres Csaba

 

60

2010. 03.

18-20.

25-27.

Varga Tamás

Ált. Iskola

6800

Hmvhely,

Holló u. 36.

 

OKKER

zRT.

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

SNI60-10-59

Budapest,

2010. 03. 27.

 

SNI60-10-58

Budapest,

2010. 03. 27.

10.

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szociális, életviteli és környezeti programcsomag a 7-12. évfolyamon

 

Horváth Ádám

30

2010. 03.

18-20.

 

Hmvhely,

Varga Tamás

Ált. Iskola

Holló u. 36.

 

OKKER

zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

SZOC712-10-03

 

Budapest,

2010. 03. 20.

11.

A digitális tananyagok fejlesztése, felhasználása és értékelése

 

1. Csonkáné

Détár Ágnes

2. Dr. Farkasné Tóth

Ilona

3. Zatykó Gabriella

 

30

2010. 03.

26., 27., 31.

Varga Tamás

Ált. Iskola

6800

Hmvhely,

Holló u. 36.

 

OKKER

zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

DIGIT-10-119

 

DIGIT-10-120

 

DIGIT-10-121

 

Budapest,

2010. 03. 31.

12.

A tevékenység központú pedagógiák alkalmazására való felkészítés- a kompetencia alapú oktatást szolgáló pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése

Béleczki Gábor

30

2010. 04.

08., 09., 10..

 

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium

6800

Hmvhely,

Oldalkosár u. 1.

 

 

Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató

7100 Szekszárd,

Szent István tér 11-13.

 

48/2010-174

13.

Intézményérté-kelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében - Teljesítményérté-kelés - Teljes körű intézményi önértékelés bevezetése, működtetése, gyakorlata

 

Béleczkiné Tatár Katalin

30

2010. 04.

18-20.

Türr István Gazdasági Szakközép-iskola

6500

Baja,

Bácska tér 1.

 

 

CONSILIUM-TENDER

 

4024

Debrecen,

Klaipeda u. 10. II. 6.

 

125/2010C/2658

 

Debrecen,

2010. 06. 22.

14.

Projektpeda-gógia, epochális oktatás

 

 

1. Bagi Lászlóné

2. Tóth Mária

3. Szappanos Zoltán

4. Béleczki Gábor

5. Csonkáné D. Á.

6. Dr. Farkasné T. I

7. Zatykó Gabriella

8. Horváth Ádám

 

 

 

30

2010. 04.

26-28.

Varga Tamás

Ált. Iskola

6800

Hmvhely,

Holló u. 36.

 

OKKER

zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

EPOCH-10-162

EPOCH-10-164

EPOCH-10-163

EPOCH-10-159

EPOCH-10-160

EPOCH-10-161

EPOCH-10-157

EPOCH-10-158

Budapest,

2010. 04. 28.

 

15.

Asszertív és erőszakmentes kommunikáció

 

1. Gardiné F. Ildikó

2. Kovács Tünde

3. Oláh Judit

4. Sztupovszki A.

5. Szöginé K. Zs.

6. Szabóné T. V.

7. S. Nagy Ildikó

8. Rostáné Baráth E.

9. Walterné B. T.

10. Szűcsné B. K.

11. Tatár Krisztina

12. Béres Csaba

13. Vargáné R. K.

14. Dobra Ildikó

15. Angyal Mónika

16. Katona Imréné

17. Béresné K. E.

18. Patkós József

19. Béleczkiné T. K.

20. Markó Andrea

 

30

2010. 05.

06-08.

Szent István Ált. Isk.

6800

Hmvhely,

Szent I. u. 75.

OKKER

zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

KOMM-10-20

KOMM-10-22

KOMM-10-24

KOMM-10-30

KOMM-10-29

KOMM-10-28

KOMM-10-27

KOMM-10-26

KOMM-10-34

KOMM-10-31

KOMM-10-32

KOMM-10-17

KOMM-10-33

KOMM-10-19

KOMM-10-15

KOMM-10-21

KOMM-10-18

KOMM-10-25

KOMM-10-16

KOMM-10-23

Kiállítás kelte:

Budapest,

2010. 05. 08.

16.

A digitális tananyagok fejlesztése, felhasználása és értékelése

 

1. Bagi Lászlóné

2. Béleczki Gábor

3. Horváth Ádám

4. Szappanos Zoltán

5. Tóth Mária

30

2010. 05.

13-15.

Hmvhely,

Szent István

Ált. Isk.

Szent I. u. 75.

OKKER

zRT.

 

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 20/a

 

DIGIT-10-276

DIGIT-10-275

DIGIT-10-274

DIGIT-10-277

DIGIT-10-278

 

Budapest,

2010. 05. 15.

17.

Az országos kompetencia-mérések eredményeinek értelmezése, a pedagógiai eredményesség növelésének lehetőségei és korlátai

 

Béleczkiné Tatár Katalin

30

2010. 05.

17-19.

Türr István Gazdasági Szakközép-iskola

6500

Baja,

Bácska tér 1.

CONSILIUM-TENDER

 

4024

Debrecen,

Klaipeda u. 10. II. 6.

 

182/2010C/2631

 

Debrecen,

2010. 06. 22.

18.

Tanulás tanulása- Tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes...

1.Gardiné F. Ildikó

2. S. Nagy Ildikó

3. Szűcsné B. K.

4. Horváth Ádám

5. Sztupovszky A.

6. Vargáné R. K.

7. Szabóné T. V.

 

30

2010. 07.

5-7.

CONSILIUM-TENDER

4024

Debrecen,

Klaipeda u. 10. II. 6.

208/2010C/3202

208/2010C/3201

208/2010C/3197

208/2010C/3199

208/2010C/3200

208/2010C/3203

208/2010C/3198

 

 

19.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése a tanári munka hatékonyságának növelése érdekében I.

1. Dr. Farkasné T. I.

2. Béleczki Gábor

3. Csonkáné D. Á.

4. Horváth Ádám

5. Szappanos Zoltán

6. Zatykó Gabriella

7. Tóth Mária

8. Bagi Lászlóné

9. Rostáné B. Edit

10. Ménesi Sándor

11. Dékány Éva

 

30

2010. 08.

09.-11

Hunguest Hotel Aqua-Sol

4200

Hajdúszoboszló

Gábor áron u. 7-9.

CONSILIUM-TENDER

 

4024

Debrecen,

Klaipeda u. 10. II. 6.

 

209/2010C/3247

209/2010C/3249

209/2010C/3250

209/2010C/3246

209/2010C/3248

209/2010C/3245

209/2010C/3251

209/2010C/3270

209/2010C/3271

209/2010C/3269

209/2010C/3272

 

 

20.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése a tanári munka hatékonyságának növelése érdekében II.

1. Dr. Farkasné T. I.

2. Béleczki Gábor

3. Csonkáné D. Á.

4. Horváth Ádám

5. Szappanos Zoltán

6. Zatykó Gabriella

7. Tóth Mária

8. Bagi Lászlóné

9. Rostáné B. Edit

10. Ménesi Sándor

11. Dékány Éva

 

30

2010. 08.

12-14.

Hunniareg Pedagógiai Intézet

4028 Debrecen

Zákány u. 5.

CONSILIUM-TENDER

 

4024

Debrecen,

Klaipeda u. 10. II. 6.

 

209/2010C/3247

209/2010C/3249

209/2010C/3250

209/2010C/3246

209/2010C/3248

209/2010C/3245

209/2010C/3251

209/2010C/3270

209/2010C/3271

209/2010C/3269

209/2010C/3272

 

21.

Dráma-pedagógia

1. Bagi Lászlóné

2. Szappanos Zoltán

3. Tóth Mária

4. Zatykó Gabriella

 

30

2010. 08.

23-24.

CONSILIUM-TENDER

 

4024

Debrecen,

Klaipeda u. 10. II. 6.

 

216/2010C/3319

216/2010C/3321

216/2010C/3320

216/2010C/3318

 

Innovációk

Innováció neve Fájl neve/típusa
Számfogalom kialakítása 01_Matematika/pdf
Ősz. Szőlőnövény, szüret szőlőprojekt/pdf
IKT módszerekkel segített matematikaoktatás 5.osztályban innováció-BG/pdf
Vásárhelyi mozaik (Természetismeret)

VMHA/pdf

Vásárhelyi mozaik (Hon- és népismeret) vszz/pdf
Vásárhelyi mozaik (Művészetek) VMTM/pdf

Féléves beszámoló2010-2011.